asabiyyet


asabiyyet
(A.)
[ ﺖﻴﺒﺼﻋ ]
sinirlilik.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • ASABİYYET — Sinirlilik. Fart ı gayret. İmân ve İslâmiyeti, kendi akrabasını, vatanını, din veya milliyetini müdâfaa etmek gayreti. Hamiyyet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ASABİYYET-İ CAHİLİYYE — İslâmiyetten evvelki câhiliyyet asabiyyeti. Menfi milliyet. Irkçılık, yani, aşırı derecede kendi kavim ve kabilesini koruma ve iltizam gayreti.(Asabiyyet i cahiliyye, birbirine tesanüd edip yardım eden gaflet, dalâlet, riya ve zulmetten mürekkeb… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • asabiyet — is., esk., Ar. ˁaṣabiyyet Sinirlilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük